بازرسان اتحادیه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بازرسان اتحادیه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ 

آقای بشیر ظفره  به نمایندگی از تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی نطنز

♦   آقای حامد تحویلیان به نمایندگی از تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی شاهین شهر

♦   آقای حبیب الله شفیعی به نمایندگی از تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی شهرستان جرقویه

انتخاب گردیدند.

فهرست