طرح نهضت توانمندسازی و توسعه کسب و کار روستایی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. طرح نهضت توانمندسازی و توسعه کسب و کار روستایی

در حوزه های روستایی و اشتغالزایی پیشنویس طرح نهضت توانمندسازی و توسعه کسب و کار روستایی مورد بررسی قرار می گیرد همچنین ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت سازمان های مردم نهاد در عرصه افزایش کیفیت زندگی در روستاها که در این راستا نقش تعاونیها بیش از بیش پر رنگتر خواهد بود.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

فهرست