دوره های برگزار شده گواهینامه های آماده تحویل

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. دوره های برگزار شده گواهینامه های آماده تحویل

۱- توسعه گردشگری روستایی (ویژه دهیاران و کارکنان دهیاری )

۲- پسماند( ویژه دهیاران و کارکنان دهیاری )

۳- آتش نشانی ( ویژه دهیاران و کارکنان دهیاری )

۴- آشنایی با نرم افزار حساب رایان ( ویژه مسئولین مالی دهیاریها)

۵-  حسابداری مالیاتی۱ ( ویژه حسابداران و مدیران مالی شرکت های تعاونی)

۶-  حسابداری مالیاتی ۲ (ویژه حسابداران ومدیران مالی شرکت های تعاونی )

۷- آشنایی باقانون کار ( ویژه مدیران عامل شرکت های تعاونی )

۸- آشنایی با قانون کار ( ویژه حسابداران ومدیران مالی شرکت های تعاونی )

۹- آشنایی با قوانین و مقررات نحوه تنظیم قرارداد( ویژه حسابداران ومدیران مالی شرکت های تعاونی )

۱۰- آشنایی با انرژی های تجدید پذیر و انرژی خورشیدی ( ویژه مسئولین فنی دهیاریها ، دهیاران و کارکنان دهیاری)

۱۱- بررسی مشکلات و ارزیابی شرکتهای تعاونی ( ویژه مدیران مالی و حسابداران شرکت های تعاونی)

۱۲- بدو خدمت ویژه کارکنان دهیاریها و دهیاران استان

 نکته : همکاران گرامی که در سال گذشته در دوره های فنی حرفه ای از طریق شرکت پایا حضور داشتند ، گواهینامه آموزشی آنها آماده تحویل می باشد .

فهرست