برنامه زمانبندی دوره های آموزشی تعاونی ها در سال ۱۴۰۱

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. برنامه زمانبندی دوره های آموزشی تعاونی ها در سال ۱۴۰۱

دوره های آموزشی کارکنان تعاونی دهیاریهای استان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱  مطابق با برنامه ریزی انجام شده ذیل صورت خواهد پذیرفت لذا از همکارانی که تمایل دارند در این دوره ها شرکت نمایند خواهشمنداست نسبت به ثبت نام در زمانهای مشخص شده اقدام نموده و با اتحادیه تماس حاصل فرمایند . از همکاری شما عزیزان بابت اجرای کامل برنامه آموزشی کل سپاس را داریم.

آموزش ۱۴۰۱ تعاونی هاآموزش ۱۴۰۱ تعاونی ها

فهرست