مدیرعامل

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مدیرعامل
معرفی مدیرعامل
ستار شیرازی

آقای ستار شیرازی

مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری های استان اصفهان
سوابق اجرائی

مدیرعامل شرکت تعاونی آبخیزداری فریدونشهر

مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدونشهر

مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاریهای شهرستان فریدونشهر

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی دهیاریهای استان اصفهان از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹

معاونت اجرایی اتحادیه شرکتهای تعاونی دهیاریهای استان اصفهان از شهریور ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰

فهرست