منشور اخلاقی

۱- ناظر دانستن باریتعالی در کلیه امور (خدا از من بگیرد هر آنچه خدا را از من می گیرد!)

۲- رمز موفقیت اتحادیه در رضایت اعضاء (دهیاران، مدیران عامل،مسئولین مالی و فنی) است، در هنگام ارایه خدمات به این ویژگی مهم پایبندیم.

۳- اعتقاداتمان این است که با تأمین رفاهیات و رفع مشکلات مدیران ارشد روستا و پرسنل مربوط می توانیم راه را برای خدمت بیشتر آنها به مردمان خوب روستاهایمان فراهم کنیم.

۴- رعایت اعتدال ، انصاف ، ادب ، نزاکت در راستای پاسداشت ارزشهای والای انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ غنی اسلام .

۵- اتحاد، تعاون و مشارکت را یکی از اصول مهم دانسته و معتقدیم که این مهم صمیمیت را بیشتر و کیفیت کار را افزایش میدهد.

۶- حسن خلق، رعایت صبر، حوصله و متانت در برخورد و حفظ نظم و آرامش در محیط کار.

۷- تلاش مجدانه در خدمت رسانی و تلاش برای رفع نیازها با همکاری کارگروهها.

۸- انتقاد پذیری و احترام به نظرات و بهره گیری از مشارکت و مشورت در انجام امور.

۹- انجام فعالیت ها در چارچوب برنامه های مصوب و براساس زمان پیش بینی شده.

۱۰- خلاقیت و نوآوری در امور برای حفظ کرسی صدر نشینی اصفهان در کشور و دنیا.

۱۱- ارتباط شایسته، صادقانه و صمیمانه با شوراهای اسلامی روستاها، مدیران ارشد روستا و پرسنل خدوم دهیاری و سازمانها و نهادهای مرتبط.

۱۲- قدردان همیشگی رحمت الهی و عنایات خداوند متعال هستیم..