هیئت مدیره

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. هیئت مدیره

آقای داوود نصیر زاده ونهری

رییس هیات مدیره

آقای غلامرضا حسن پور

نائب رئیس هیئت مدیره
perm_identity

آقای شهرام اسماعیلی

منشی هیئت مدیره

آقای مهدی حیدری

عضو هیئت مدیره

آقای اصغر خاوندی

عضو هیئت مدیره
فهرست