پایان مهلت نام نویسی بیمه تکمیل درمان سال ۱۴۰۰ کارکنان دهیاریها و تعاونیها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. پایان مهلت نام نویسی بیمه تکمیل درمان سال ۱۴۰۰ کارکنان دهیاریها و تعاونیها

پایان مهلت نام نویسی بیمه تکمیل درمان سال ۱۴۰۰ کارکنان دهیاریها و تعاونیها

مهلت نام نویسی و تکمیل پرونده داوطلبان استفاده از طرح بیمه تکمیل درمان اتحادیه در تاریخ ۱۱مرداد ۱۴۰۰ به پایان رسیده و اسامی حدود ۹۰۰ نفر از داوطلبان جهت بارگذاری در سایت بیمه دانا ارسال گردید. کلیه کسانی که مدارک فقد نقص داشته باشند میتوانند پس از فعال شدن کد شناسایی خود از خدمات مراکز طرف قرارداد بیمه دانا با ارائه کدملی استفاده نمایند.

فهرست